Орієнтири впровадження освіти для сталого розвитку у вищу педагогічну освіту

Вид публікації: тези.

Назва публікації: «Орієнтири впровадження освіти для сталого розвитку у вищу педагогічну освіту»

Автори: Інна Коренева

Видання: Актуальні питання сучасної  педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 02 березня 2018 року, м.Кременчук. – Кременчук: Методичний кабінет, 2018. – С.17-22.

>Посилання

Special aspects of education for sustainable development in Роland

Вид публікації: тези.

Назва публікації: «Special aspects of education for sustainable development in Роland»

Автори: I.Koreneva, A.Shpak

Видання: Збірник наукових матеріалів І Міжнародної науково- практичної конференції (4 – 6 жовтня 2017 року, м. Глухів) / За заг. ред. І.М.Кореневої. Суми : Вінниченко М.Д., 2017. – С.56-59.

>Посилання

ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ЛАНКИ

У тезах розглядається використання досвіду екологічної освіти країн Євросоюзу у процесі формування еколого-педагогічної культури в майбутніх фахівців ЗДО. Висвітлено реалізацію принципів наступності, комплексності, інтеграції у викладанні дисциплін «Технологія формування екологічної культури в дітей дошкільного віку», «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду», «Методика забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти».

Ключові слова: якість освіти, екологічна освіта, європейський досвід, фахівці закладів дошкільної освіти, наступність, комплексність, інтеграція.

 

>Переглянути

Освіта для сталого розвитку в Україні: сучасний стан та проблеми усвідомлення

Вид публікації: тези.

Назва публікації: «Освіта для сталого розвитку в Україні: сучасний стан та проблеми усвідомлення»

Автори: Інна Коренева

Видання: Збірник наукових матеріалів І Міжнародної науково- практичної конференції (4 – 6 жовтня 2017 року, м. Глухів) / За заг. ред. І.М.Кореневої. Суми : Вінниченко М.Д., 2017. – С.83-86

>Посилання

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИКІВ

Анотація. У статті висвітлено питання підготовки майбутніх фахівців дошкільного профілю до забезпечення якості екологічної освіти в дошкільному навчальному закладі у процесі вивчення дисципліни «Технологія формування екологічної культури в дітей дошкільного віку». Здійснено аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми екологічної освіти і професійної підготовки вихователів. Закцентовано увагу на найбільш вагомих чинниках впливу на якість екологічної освіти дітей дошкільного віку.

Ключові слова: якість дошкільної освіти, екологічна культура, екологічна компетентність, еколого-педагогічна культура, чинники забезпечення якості екологічної дошкільної освіти.

 

>Переглянути