ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИКІВ

Анотація. У статті висвітлено питання підготовки майбутніх фахівців дошкільного профілю до забезпечення якості екологічної освіти в дошкільному навчальному закладі у процесі вивчення дисципліни «Технологія формування екологічної культури в дітей дошкільного віку». Здійснено аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми екологічної освіти і професійної підготовки вихователів. Закцентовано увагу на найбільш вагомих чинниках впливу на якість екологічної освіти дітей дошкільного віку.

Ключові слова: якість дошкільної освіти, екологічна культура, екологічна компетентність, еколого-педагогічна культура, чинники забезпечення якості екологічної дошкільної освіти.

 

>Переглянути