Мета проекту

Основною метою проекту є формування екологічної культури у студентів та інших зацікавлених осіб, щодо питань екологічної безпеки на засадах європейського досвіду та європейських цінностей. Реалізації поставленої мети буде досягнута через низку заходів:

1) підвищення кваліфікації учасників команди модуля Жан Монне за рахунок самоосвіти, обміну досвідом під час проведення конференцій, семінарів, дебатів та стажування в провідних навчальних установах європейського союзу з питань екологічної безпеки;

2) розробка навчального курсу «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду», що включатиме лекційний частину, практикум, семінари та інші види робіт;

3) викладання навчального, що курсу дозволить команді проекту:
- проводити постійне самовдосконалення з питань європейської інтеграції;
- поширювати набуті знання та досвід серед широкого кола студентів;
- закріплювати знання студентів з питань екологічної безпеки спираючись на досвіді європейських країн;
- впроваджувати в практику написання випускових кваліфікаційних робіт дослідження європейського досвіду;
- формувати у слухачів систему європейських цінностей по відношенню до навколишнього природного середовища;

4) проведення поза аудиторних заходів з загальною тематикою «Екологічна безпека в Європейському союзі: найкращі практики». Тренінги, семінари, дебати, конференції дозволять залучити до обговорення актуальної тематики студентів всіх факультетів університету, а також аспірантів, вчителів, викладачів професійно-технічних училищ, викладачів вищих навчальних закладів, представників державних адміністративних органів та громадськість.

5) розміщення інформації про діяльність модуля Жан Монне у відкритому доступі на власному Інтернет-сайті дасть можливість всім зацікавленим особам :
- проводити самонавчання на основі викладеного в мережі курсу лекцій «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» отримувати оперативну інформацію про новини, проводити
- проводити підготовку до семінарів з питань європейського досвіду поводження з відходами, захисту дикої природи, збереження біорізноманіття та ін.;
- оперативно отримувати інформацію про заплановані заходи та подавати заявку на участь у них;
- проводити зовнішній аудит реалізації проекту Жан Монне;
- залучити до активної співпраці представників інших університетів України та інших країн;

6) проведення досліджень з питань екологічної безпеки в країнах Європейського союзу, що дозволить поглибити знання, розширити кругозір, виділити найкращі європейські практики для подальшого їх поширення на території України;

7) публікація статей в академічних наукових та науково-технічних журналах, а також в місцевій і регіональній пресі з метою поширення знань та досвіду європейської студії з питань екологічної безпеки; широке залучення громадськості до обговорення актуальних питань захисту навколишнього природного середовища.
Реалізація вищезазначених заходів дозволить отримати позитивну динаміку щодо поширення серед осіб, залучених у реалізації проекту, системи європейських цінностей. Адже досягнення гармонійної взаємодії між силами природи та людською цивілізацією є однією з передумов сталого розвитку. Досконале вивчення європейського досвіду дасть можливість поширювати найкращі екоцентричні практики на території України у світлі євроінтеграційних процесів.