Команда проекту

Доцент Мельник Олена – керівник проекту, кандидат технічних наук, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини, керівник центру міжнародного співробітництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

Освіта: магістр за спеціальністю екологія та охорона навколишнього природного середовища, кандидата технічних наук за спеціальністю екологічна безпека.

 

Досвід роботи: з 2007 по 2011 працювала на посаді асистента кафедри прикладної екології Сумського державного університету, з 2011 року працювала на посадах старшого викладача, доцента кафедри машинознавства Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка. На даний момент завідує кафедрою безпеки життєдіяльності, фізичного виховання і здоров'я людини в Глухівському національному педагогічному університеті ім. О.Довженка, керує Центром міжнародного співробітництва при університеті. Більше 8 років викладає дисципліни пов’язані з екологічною безпекою.

 

Коло наукових інтересів: дослідження питань екологічної безпеки промислових підприємств; розробка критеріїв екологічної безпеки; формування безпечного та здорового способу життя; удосконалення системи екологічної освіти та виховання. Має понад 35 публікацій в галузі прикладної екології та екологічної освіти, в тому числі у міжнародних виданнях. Неодноразово приймала участь у організації та проведенні міжнародних конференцій з питань екологічної безпеки.

Доцент Загородня Людмила – кандидат педагогічних наук, декан факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології.

 

Освіта: викладач педагогіки і психології дошкільної, кандидат педагогічних наук за спеціальністю дошкільна педагогіка, доцент кафедри дошкільної педагогіки.

 

Досвід роботи: з 1990 по 1996 працювала на посаді асистента кафедри психології і дошкільної педагогіки, з 2001 року по 2012 рік працювала на посаді завідувача кафедри дошкільної педагогіки Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. На даний момент виконує обов’язки декана факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Більше 20 років викладає дисципліни пов’язані з екологічним вихованням та екологічною безпекою.

 

Коло наукових інтересів: формування екологічної компетентності майбутніх вихователів. Має понад 10 публікацій в галузі екологічної освіти. Неодноразово брала участь у проведенні всеукраїнських та міжнародних конференцій з питань екологічної освіти.
 

Доцент Коренева Інна – кандидат педагогічних наук, докторант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

Освіта: спеціаліст за спеціальністю початкова освіта та біологія, кандидат педагогічних наук за спеціальністю теорія навчання.

 

Досвід роботи: з 1996 по 2004 р. працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка. З 2004 року по 2015 р. виконувала обов’язки декана факультету природничої і фізико-математичної освіти. Є членом Глухівського осередку Міжнародної асоціації екологів університетів. Понад 18 років викладає екологічні дисципліни у вищому педагогічному навчальному закладі.

 

Коло наукових інтересів: формування екологічної компетентності майбутніх вчителів біології на засадах стратегії сталого розвитку. Має понад 40 публікацій в галузі педагогічної освіти та екології, в тому числі у міжнародних виданнях. Була організатором Всеукраїнських науково-практичних конференцій з питань природничої освіти і науки для сталого розвитку України.

Доцент Данильченко Ірина – кандидат педагогічних наук, заступник декана факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

Освіта: кандидат педагогічних наук.

 

Досвід роботи: з 2011 працює на посаді старшого викладача кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Бере участь у роботі всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів з проблем екологічного виховання дошкільників і екологічної безпеки. Викладає дисципліни екологічного спрямування. Має 1 публікацію з проблеми екологічного виховання дошкільників

 

Коло наукових інтересів: формування екологічної компетентності майбутніх вихователів.