ЗУСТРІЧАЙТЕ ДИТЯЧУ КНИЖКУ ЕКОЛОГІЧНИХ КАЗОК «МАРІЙЧИНІ СНИ»

Коренева І.М., Міськова О.В., Єременко Н. С.              

Марійчині сни : Екологічні казки. – Суми : Вінниченко М. Д., 2018. – 24 с.

Збірка екологічних казок «Марійчині сни» містить три казки, які в доступній формі розкривають головні ідеї таких Директив Європейського Союзу у сфері екологічної безпеки, як Рамкова Директива 75/442/ЄC «Про відходи», Рамкова Водна Директива (Директива 2000/60/ЄС, яка встановлює рамкову структуру дій Союзу в галузі водної політики), Директива 2004/35/ЄС «Про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди».

Збірка екологічних казок «Марійчині сни» розрахована на дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, може бути використана з метою формування екологічної грамотності та поведінки дітей на основі європейських цінностей вихователями, вчителями, керівниками екологічних гуртків, батьками під час занять та в процесі само- стійного читання.

 

>Переглянути

Використання досвіду Європейського Союзу з екологічної безпеки у процесі підготовки майбутніх педагогів

Вид публікації: стаття.

Назва публікації: «Використання досвіду Європейського Союзу з екологічної безпеки у процесі підготовки майбутніх педагогів».

Автори:  Коренева І.М., Мельник О.С.

Видання: Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Випуск 34 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка : редкол : . О.І. Курок (відп. ред.) [та ін.] – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2017. – С.10-17 – (Серія : Педагогічні науки. Випуск 34).

>Посилання

Формування екологічної компетентності майбутніх педагогів: використання досвіду Європейського Союзу з екологічної безпеки

Вид публікації: тези.

Назва публікації: «Формування екологічної компетентності майбутніх педагогів: використання досвіду Європейського Союзу з екологічної безпеки».

Автори:  Коренева І.М.

Видання: Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2 червня 2017 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції; Терен, 2017. – С.149-154.

>Посилання

Екологічна освіта молодших школярів: європейський досвід

 

Вид публікації: стаття.

Назва публікації: «Екологічна освіта молодших школярів: європейський досвід».

Автори:  Загородня Л.П.

Видання: Школа. Інформаційно-методичний журнал для заступників директорів навчальних закладів. – 2017. – № 9 (141) – С. 32-34.

Детальніше...