Формування еколого-педагогічної культури в майбутніх вихователів

Вид публікації: стаття.

Назва публікації: «Формування еколого-педагогічної культури в майбутніх вихователів як складника професійного іміджу: європейський досвід».

Автори:  Загородня Л.П.

Видання: Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Випуск 34 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка : редкол : . О.І. Курок (відп. ред.) [та ін.] – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2017. – С.17-28 (18 с.) – (Серія : Педагогічні науки. Випуск 34).

>Детальніше

Природоохоронна політика ЄС: курс стабільності та успіху!

Вид публікації: стаття.

Назва публікації: «Природоохоронна політика ЄС: курс стабільності та успіху!».

Автори:  Мельник О.С., Колосова О.Д., Сандюк Є.В., Кравець О.Ю.

Видання: «Innovations in science and education: challenges of our time» зб. наукових матеріалів ІІ Міжнародного науково-практичного форуму, 10-16 вер. 2017 р. – Варна (Болгарія), 2017. – 42-45 с.

>Переглянути

«The analysis of the EU regional approaches to the deciding of the ecological safety problems»

Вид публікації: стаття.

Назва публікації: «The analysis of the EU regional approaches to the deciding of the ecological safety problems».

Автори: Мельник Олена Сергіївна.
Видання: науковий журнал «Екологічна безпека», № 1 (23), 2017. – Кременчук: КремНТУ, 2017. – С. 7-13.

>Переглянути

«Реалізація європейської концепції поводження з ТПВ: досвід ЄС для України»

Вид публікації: тези.

Назва публікації: «Реалізація європейської концепції поводження з ТПВ: досвід ЄС для України».

Автори: Фалько Альона Сергіївна, Мельник Олена Сергіївна.
Видання: «Сучасні технології у промисловому виробництві»: збірка тез конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій СумДУ. Квітень 18-21, 2017. (Сумський державний університет, м. Суми). – Суми: СумДУ, 2017. – С. 115-116.

>Переглянути

«Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки»

 

Вид публікації: навчальний посібник.

Назва публікації: «Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки».

Автори: Мельник Олена Сергіївна, Коренева Інна Миколаївна, Загородня Людмила Петрівна, Данильченко Ірина Григоріївна.
Видавництво: ВВП Мрія, 2017. – 400 с.

 > Переглянути