Структура залікових кредитів дисципліни

Структура залікових кредитів дисципліни

«РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ІНТЕГРАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ»

Назва теми

Кількість годин, відведених на:

Аудиторні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабора-торні

Змістовий модуль 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Тема 1. Вступ. Cутність та загальні характеристики екологічної безпеки держави та екологічної політики ЄС.

2/1

2/1

 

4/7

Тема 2. Екологічне право ЄС

4/1

2/1

 

8/13

Модульна контрольна робота

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Тема 3. Міжнародне співробітництво європейських держав у сфері охорони довкілля

2/1

2/-

 

4/7

Тема 4. Міжнародні організації захисту навколишнього природнього середовища

4/1

2/-

 

8/13

Модульна контрольна робота

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА В КРАЇНАХ ЄС

Тема 5. Загальна характеристика екологічної освіти в країнах Європейського Союзу

 

2/1

2/-

 

4/7

Тема 6. Екологічна освіта дітей в країнах Європейського Союзу

 

2/1

1/-

 

4/7

Тема 7. Екологічна освіта студентської молоді в країнах ЄС

2/

1/-

 

4/8

Модульна контрольна робота

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. УПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Тема 8. Нормативно-правова база України в галузі охорони природного довкілля

2/1

2/-

 

4/7

Тема 9. Напрями та пріоритети розвитку екологічної політики України у контексті міжнародного досвіду

4/1

2/-

 

8/13

Модульна контрольна робота

 

 

 

 

Разом за семестр

24/8

16/2

0

50/80