Cемінар «Європейський рух із захисту довкілля: перспективи для України»

17 травня 2018 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка на базі факультету дошкільної освіти в рамках грантової програми Еразмус+, напрям Жан Моне відбувся черговий, третій, регіональний науково-методичний семінар «Європейський рух із захисту довкілля: перспективи для України». В семінарі взяли участь викладачі факультетів дошкільної освіти, фізико-математичної і природничої освіти, працівники дошкільних закладів міста і району, викладачі і студенти Путивльського коледжу, студенти бакалаврату ГНПУ ім. О. Довженка, представник місцевої влади.

Тема семінару актуалізувалася реальним станом природного довкілля у світі й Україні зокрема, євроінтеграційними процесами та необхідністю впровадження досвіду Європейських країн щодо створення екологічної безпеки і реалізації ідей сталого розвитку. Усвідомлення взаємозалежності людини і природи знайшло своє відображення в ідеях сталого, екологічно збалансованого розвитку, що передбачає узгодження екологічних, економічних і соціальних чинників розвитку суспільства; збалансування людського споживання і можливостей природи до самовідновлення; врахування прав та інтересів нинішнього і майбутніх поколінь.

Метою семінару був обмін інформацією про важливі методично-організаційні та змістово-процесуальні аспекти екологічної безпеки в контексті сталого розвитку в країнах Європейського Союзу і можливості їх упровадження Україною.

Детальніше...

Вітаємо з отриманням сертифікатів!

 

Студенти факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка стали учасниками міжнародної грантової програми Еразмус+ «Модуль Жан Моне» та прослухали у  2017 – 2018 н.р. навчальний курс «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE. За результатами оцінювання знань 54 студенти денної форми навчання отримали іменні сертифікати, що засвідчують успішне опанування євроінтеграційної дисципліни.

Бажаємо успіхів та сподіваємось, що отримані знання будуть корисними в подальшому навчанні та практичній діяльності!

Детальніше...

Всеукраїнська науково-практична конференція

 

29 травня 2018 року в Національний педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: ЦІННІСНО-КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД». Координатор проекту Жан Моне Модуль (562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE) Олена Мельник виступила модератором секції «Структурні трансформації вищої педагогічної освіти: ціннісно-компетентнісний підхід», представила доповідь «Екологічна освіта в країнах ЄС» та презентувала наукові і навчальні розробки команди Жана Моне Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка (562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Детальніше...

Літня школа щодо сталого виробництва та споживання продуктів харчування у ЄС

 

7-8 червня 2017 р. у Національному університеті харчових технологій (м. Київ) відбулася Міжнародна Літня Школа «Стале виробництво та споживання продуктів харчування у ЄС: виклики для України» EcoFood-2018, у рамках реалізації проектів програми ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (# 587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та Жан Моне Модуль EcoPro (# 574796-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE). До участі було запрошено представників національного Еразмус+ офісу, координаторів та учасників програм Жан Моне з України, іноземних науковців, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, виробничого сектору, громадських організацій, викладачів, дослідників та студентів.

Детальніше...

Обмін досвідом

 

З 14 по 21 травня 2018 року координатор проекту Жан Моне Модуль (562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE), Олена Мельник відвідала університет Ондокуз Маіс (м. Самсун, Туреччина) та поділилася з турецькими колегами досвідом щодо реалізації проектів Жан Моне в Україні. У ході спільної наради представників відділу міжнародних відносин, інженерного та освітнього факультетів обговорили можливості створення україно-турецької мережі проектів Жан Моне.

Детальніше...