Освіта для сталого розвитку в Україні: сучасний стан та проблеми усвідомлення

Вид публікації: тези.

Назва публікації: «Освіта для сталого розвитку в Україні: сучасний стан та проблеми усвідомлення»

Автори: Інна Коренева

Видання: Збірник наукових матеріалів І Міжнародної науково- практичної конференції (4 – 6 жовтня 2017 року, м. Глухів) / За заг. ред. І.М.Кореневої. Суми : Вінниченко М.Д., 2017. – С.83-86

>Посилання