Звіт

Звіт про виконання міжнародного грантового проекту

«Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE

програми Європейського Союзу Еразмус+, напрямок «Жан Моне»

за 2016 рік

 

В ході реалізації грантового  проекту було передбачено та проведено ряд заходів методичного, навчального, організаційного та наукового плану.

 

Методична робота

В рамках підготовки та реалізації грантового проекту було розроблено спеціалізований навчальний курс «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» для студентів Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, який включає:

- навчальну програму;

- робочу програму;

- лекційний матеріал;

- презентації до лекцій;

- зміст практичних/семінарських робіт;

- тестовий контроль.

- електронний курс дистанційного навчання.

 

Навчальна робота

З 1 березня по 26 травня 2016 року на факультетах дошкільної освіти та природничої та фізико-математичної освіти було реалізовано однойменний спеціалізований курс для студентів денної та заочної форм навчання загальним обсягом 124 аудиторних години. Навчальний курс в Глухівському національному педагогічному університеті ім. О. Довженка прослухали 125 осіб. Студенти отримали сертифікати, що підтверджують участь в міжнародному грантовому проекті.

З метою поширення інформації, що передбачено в умовах грантової угоди,  проектною командою була проведена серія лекцій та семінарів у:

  1. Сумському державному університеті, 16.02.2016 (доц. Мельник О. С.);
  2. Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, 23.05.2016 (Данильченко І. Г.);
  3. Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, 4.05.2016 (доц. Загородня Л. П.);

Виїзні лекції проектної команди університету прослухали понад 180 осіб (студентів, аспірантів, викладачів, вчителів).

З 1 жовтня по 20 грудня 2016 року на факультетах дошкільної і природничої та фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка команда грантового проекту викладала спецкурс «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду».

21-23 жовтня 2016 року у Глухівському НПУ ім. О. Довженка пройшла VI обласна «Школа студентських ініціатив" для навчальних закладів Сумщини на тему "Формування світогляду студентської молоді в умовах Європейського простору», в рамках якої доц. Кореневою І.М. було проведено лекцію на тему: "Впровадження засад освіти для сталого розвитку у навчальному процесі ВНЗ: європейський досвід".

28 жовтня 2016 р. в Сумському державному університеті в рамках виконання грантового проекту Мельник О. С. було проведено семінар на тему «Екологічна безпека. Досвід ЄС для України».

 

Організаційна робота

Розроблено веб-сайт проекту http://mone.gnpu.edu.ua/index.php/ua/ українська/англійська), на якому викладено інформацію про:

1) мету, завдання проекту та графік впровадження заходів;

2) навчальний модуль: 

- навчальна програма;

- характеристика дисципліни;

- структура залікових кредитів;

- анотація лекцій;

- рекомендовані літературні джерела;

- розклад занять;

- тестовий контроль;

3) проектну команду;

4) події.

Сайт працює в режимі оперативного оновлення інформації.

На сайті проекту планується відкрити on-line форум для обговорення актуальних питань екологічної безпеки в ЄС та Україні.

В рамках реалізації проекту викладачами проводились наступні заходи:

25.09.2016 керівник проекту доц. Мельник О. С. приймала участь у зустрічі в ГНПУ ім. О. Довженка польської делегації на чолі з професором, президентом Європейської асоціації з безпеки Лєшеком Ф. Кожаневські та стала персональним членом Європейської асоціації з безпеки.

16.02.2016 керівником проекту Мельник О. С. у Сумському державному університеті проведено семінар «Особливості формування європейської природоохоронної політики: корисний досвід для України» для студентів, аспірантів та викладачів кафедри Прикладна екологія.

25.02.2015 Мельник О. С. була офіційно обрана членом Глухівського осередку Міжнародної асоціації екологів університетів.

02.03.2016 доц. Коренева І. М. приймала участь у Міжнародному екологічному форумі «Екологія. Освіта. Наука», організованому Національною академією педагогічних наук України. На форумі доц. Мельник О. С. було прийнято до Міжнародній асоціації екологів університетів. Доценти Коренева І. М. та Мельник О. С. отримали подяку від президента Міжнародної асоціації екологів університетів А.В.Толстоухова за поширення євроінтеграційних практик та популяризацію досвіду Європейського Союзу у сфері охорони природи та екологічної безпеки.

01.04.2016 року в рамках відзначення 110 річниці  укладання Міжнародної конвенції з охорони птахів в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, за ініціативи члена проектної команди доц. Кореневої  І. М. та викладачів кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, було проведено свято «День птахів».

15.04.2016 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка пройшло засідання круглого столу викладачів та освітян міста щодо питань екологічної освіти. Доцентом Кореневою І. М. була представлена доповідь на тему «Парадигма сталого розвитку у світлі євроінтеграційних процесів: впровадження спеціалізованого курсу програми ЕРАЗМУС+ «Реалізація стратегії екологічної безпеки, інтеграція європейського досвіду».

18.05.2016 року на базі Сумського обласного інституту післядипломної освіти під керівництвом доц. Кореневої І. М відбувся круглий стіл «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» з учителями початкових класів Сумської області. 

24.05.2016 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відбулись дебати (Британський формат парламентських дебатів, екологічна тематика) під керівництвом доц. Загородньої Л. П., Любивого В. А.

29.06.2016 відбулося засідання вченої ради Глухівського національного педагогічного університету ім. О Довженка, на якому були присутні 28 членів вченої ради. Науковий координатор, Мельник О. С. виступила зі звітом про результати виконання міжнародного грантового проекту «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» 562284-ЕРР-1-2015-1-UA-ЕPPJMO-MODULE програми Європейського Союзу Еразмус+, напрям «Жан Моне» за 2015-2016 н.р. Члени вченої ради відмітили позитивні результати виконання проекту та схвалили звіт.

25.10.2016 студенти та викладачі Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка та небайдужі жителі міста Глухів взяли участь у флеш-мобі «Година корисної енергії». Головною метою заходу було привернути увагу людей до проблеми збереження енергії та переходу до енергоощадних технологій.

28 жовтня 2016 року на кафедрі зоології Харківського національного педагогічного університету імені С. Сковороди відбувся семінар-обмін досвідом між колективом кафедри на чолі з доктором біологічних наук, професором Харченко Л.П. та учасниками грантового проекту Кореневою І.М. та Данильченко І.Г..

14 грудня 2016 року в Глухівському національному педагогічному університеті ім. О. Довженка на базі факультету дошкільної освіти, в рамках грантової програми Жан Моне, командою проекту було проведено регіональний науково-методичний семінар «Європейський досвід з екологічної освіти в Україні».

 

Наукова робота та публікації

Командою проекту проводились наукові пошуки в галузі природоохоронного законодавства, освіти та міжнародного співробітництва в галузі екологічної політики країн ЄС. Досліджувалися можливі шляхи реалізації стратегії екологічної безпеки в Україні

Вересень-жовтень 2015. В обласній регіональній газеті «Неделя» та газеті Глухівської міської ради «Народна трибуна» було розміщено статті про реалізацію в Глухівському національному педагогічному університеті ім. О. Довженка грантового проекту«Implementing the environmental security strategy: integrating the European experience», що отримав перемогу у конкурсній програмі Європейського Союзу Еразмус+, напряму Жан Моне. Громадськість Сумської області була поінформована про цілі, завдання проекту та заходи, які передбачаються в межах проекту.

6.10.2015 доц. Мельник О. С. брала участь ХІІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми екологічної безпеки» що проходила на базі Кременчуцького національного  університету імені Михайла Остроградського з доповіддю «Екологічна безпека в контексті реалізації стратегії сталого розвитку: досвід європейських країн». Зміст доповіді було опубліковано в збірнику тез конференції.

13.03.2016 командою проекту подано статтю «European union environmental security: the only achieving strategy» до міжнародного наукового журналу "Securitologia" (Польща). Статтю надруковано.

23.05.2016 команда проекту брала участь у науково-практичному семінарі «Упровадження європейського досвіду реалізації стратегії екологічної безпеки як пріоритетний напрям модернізації освіти України», що проводився в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

01.06.2016 доц. Загородня Л. П. та Данильченко І. Г. брали участь у ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни», що проходила у Подільському державному аграрно-технічному університеті. Результати доповіді «Використання досвіду європейського союзу щодо забезпечення екологічної безпеки у фаховій підготовці майбутніх вихователів» надруковані у збірнику тез конференції.

29-30.09.2016 року команда грантового проекту «Модуль Жана Моне» 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE, у складі: Мельник О. С., Загородньої Л. П., Данильченко І. Г., взяла участь у  VІ Міжнародній науково-практичній  інтернет-конференції «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи».

В рамках роботи над науковою тематикою проекту «Дослідження стану розробки та шляхів реалізації стратегії  екологічної безпеки в Україні» на конференції були представлені наступні доповіді:

  1. Environmental legislation in Еuropean сountries: best practices for Ukraine (доповідач: Мельник Олена)
  2. Упровадження досвіду екологічної освіти країн Європейського союзу у процес формування еколого-педагогічної культури в майбутніх вихователів (доповідачі: Загородня Людмила Петрівна, Данильченко Ірина Григорівна).

За результатами доповіді була опублікована стаття: «Упровадження досвіду екологічної освіти країн Європейського союзу у процес формування еколого-педагогічної культури в майбутніх вихователів».

12-14 жовтня 2016 р. Мельник Олена взяла участь у XIV Міжнародній науково-технічній конференції "Проблеми екологічної безпеки", що проходила у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, м. Кременчук та виступила з доповіддю: «The environmental policy of the European countries».

Результати доповіді були опубліковані у збірнику тез конференції.

З 18 по 25 листопада 2016 року в місті Лодзь (Польща), на базі Університету медичних та суспільних наук (WSEZiNS) Коренева І.М. Данильченко І. Г. пройшли стажування “Інструменти підтримки мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки”, яке організувала Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC).

Готується до друку навчальний посібник: «Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки».