Використання європейського досвіду в процесі формування екологічної компетентності в майбутніх фахівців дошкільної освіти

Вид публікації: тези

Назва публікації: Використання європейського досвіду в процесі формування екологічної компетентності в майбутніх фахівців дошкільної освіти

Автори: Данильченко І.Г.

Видання: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи». Маріуполь МДУ. – 2018 . – C.231 – 233.

>Посилання

Екологічна наука і освіта в Україні для збалансованого розвитку

Вид публікації: стаття

Назва публікації: Екологічна наука і освіта в Україні для збалансованого розвитку.

Автори: Данильченко І.Г.

Видання: Природнича освіта і наука для сталого розвитку  України: проблеми і перспективи Збірник наукових матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (4-6 жовтня 2017 року, м. Глухів) / за заг. ред. І. М. Кореневої. Суми : Вінниченко М.Д. 2017. – С.126-128.

>Посилання

Підготовка майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку: визначення поняття

Вид публікації: тези.

Назва публікації: «Підготовка майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку: визначення поняття»

Автори: Інна Коренева

Видання: Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи: зб. наук. матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю до 100-річчя Національної академії наук України (17-18 травня 2018 р., м. Полтава). – Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2018. – С.97-100

>Посилання

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Вид публікації: стаття.

Назва публікації: «ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ»

Автори: Інна Коренева

Видання: INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL Web of Scholar. - №4(22), Vol.4, April 2018. – С.14-23.

>Посилання

Особливості та генеза ідеї сталого розвитку як методологія освіти для сталого розвитку

Вид публікації: тези.

Назва публікації: «Особливості та генеза ідеї сталого розвитку як методологія освіти для сталого розвитку»

Автори: Інна Коренева

Видання: Підготовка фахівців у сфері освіти та освітнього менеджменту: європейський вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Черкаси, 29-30 березня 2018 р. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2018. – С.59-60

>Посилання