«The environmental policy of the EU: international cooperation»

Вид публікації: тези.

Назва публікації: «The environmental policy of the EU: international cooperation».

Автори: Литвинова Катерина Володимирівна, Мельник Олена Сергіївна.
Видання: От идеи – к инновации: материалы XXIV Международной студенческой научно-практической конференции. Апрель 27, 2017. (Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина, г. Мозирь, Республика Белорусь). – Мозирь: МГПУ им. И. П. Шамякина, 2017. – С. 280-281.

 

>Переглянути

Ecological policy of the European countries

 

Назва публікації: Ecological policy of the European countries.

Вид публікації: тези.

Автори:  Мельник Олена Сергіївна.

Видання: Проблеми екологічної безпеки: зб. матеріалів XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 12 – 14 жовтня 2016 р. – Кременчук, 2016. – 167 с.

Детальніше...

Упровадження досвіду екологічної освіти країн Європейського союзу у процес формування еколого-педагогічної культури в майбутніх вихователів

Назва публікації: «Упровадження досвіду екологічної освіти країн Європейського союзу у процес формування еколого-педагогічної культури в майбутніх вихователів».

Вид публікації: стаття.

Автори:  Загородня Людмила Петрівна, Данильченко Ірина Григорівна.

Видання: «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи»: зб. Матеріалів Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 29–30 вер. 2016 р. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 201 с.

 

>Переглянути

European Union environmental security: the only achieving strategy

Назва публікації: «European Union environmental security: the only achieving strategy».

Вид публікації: стаття.

Автори:  Олена Мельник, Інна Коренева, Людмила Загородня, Ірина Данильченко.

Видання: Securitologia (Poland), 2016. Volume 23, No. 1. – P. 47-57.

 

>Link

Використання досвіду Європейського Союзу щодо забезпечення екологічної безпеки у фаховій підготовці майбутніх вихователів

Назва публікації: «Використання досвіду Європейського Союзу щодо забезпечення екологічної безпеки у фаховій підготовці майбутніх вихователів».

Вид публікації: стаття.

Автори: Загородня Людмила Петрівна, Данильченко Ірина Григорівна.

Видання: Strategy of balanced use of economic, technological and resource potential of the country: collection of scientific papers of ІІ Intern. scient.-pract. confer. June 1, 2016. (SAEUP, Kamianets-Podilskyi). – Ternopil: Krоk, 2016. – 271 p.

 

>Переглянути