Special aspects of education for sustainable development in Роland

Вид публікації: тези.

Назва публікації: «Special aspects of education for sustainable development in Роland»

Автори: I.Koreneva, A.Shpak

Видання: Збірник наукових матеріалів І Міжнародної науково- практичної конференції (4 – 6 жовтня 2017 року, м. Глухів) / За заг. ред. І.М.Кореневої. Суми : Вінниченко М.Д., 2017. – С.56-59.

>Посилання