Екологічна наука і освіта в Україні для збалансованого розвитку

Вид публікації: стаття

Назва публікації: Екологічна наука і освіта в Україні для збалансованого розвитку.

Автори: Данильченко І.Г.

Видання: Природнича освіта і наука для сталого розвитку  України: проблеми і перспективи Збірник наукових матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (4-6 жовтня 2017 року, м. Глухів) / за заг. ред. І. М. Кореневої. Суми : Вінниченко М.Д. 2017. – С.126-128.

>Посилання