Особливості та генеза ідеї сталого розвитку як методологія освіти для сталого розвитку

Вид публікації: тези.

Назва публікації: «Особливості та генеза ідеї сталого розвитку як методологія освіти для сталого розвитку»

Автори: Інна Коренева

Видання: Підготовка фахівців у сфері освіти та освітнього менеджменту: європейський вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Черкаси, 29-30 березня 2018 р. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2018. – С.59-60

>Посилання