Підготовка майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку: визначення поняття

Вид публікації: тези.

Назва публікації: «Підготовка майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку: визначення поняття»

Автори: Інна Коренева

Видання: Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи: зб. наук. матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю до 100-річчя Національної академії наук України (17-18 травня 2018 р., м. Полтава). – Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2018. – С.97-100

>Посилання