ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ДІЇ

 

21-23 жовтня 2016 року у Глухівському НПУ ім.О.Довженка пройшла VI обласна «Школа студентських ініціатив" для навчальних закладів Сумщини на тему "Формування світогляду студентської молоді в умовах Європейського простору», в рамках якої доц.Кореневою І.М. було проведено лекцію на тему: "Впровадження засад освіти для сталого розвитку у навчальному процесі ВНЗ: європейський досвід".

Учасники заходу: лідери студентського самоврядування та студентських профспілок навчальних закладів І-ІV рівнів Сумської області у кількості близько 70 осіб познайомились із одним із принципів європейського законодавства в галузі екологічної безпеки та охорони природи – принципом сталого розвитку, особливостями його застосування та характерними рисами освіти для сталого розвитку. Лектор розкрила можливі шляхи підготовки майбутніх педагогічних працівників на засадах сталого розвитку, окреслила основні стратегічні риси Стратегії ЄЕК ООН «Освіта для сталого розвитку».