ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОСВІДОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ОХОРОНИ ПРИРОДИ

 

Протягом квітня 2016 року в рамках виконання міжнародного грантового проекту Еразмус+, Модуль Жан Моне «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE» доцентом Інною Кореневою було прочитано однойменний спецкурс студентам-випускникам бакалаврату спеціальності «Біологія» заочної форми навчання. Викладання курсу дало можливість підвищити рівень відповідальності слухачів за збереження довкілля на благо прийдешніх поколінь, збільшило частку екологічної інформації та інформації природоохоронного спрямування.

Матеріали курсу зацікавили студентство: в центрі уваги були питання природоохоронного законодавства Європейського Союзу, порівняння основних вимог екологічної безпеки ЄС та України, можливості використання досвіду Європейського Союзу у розбудові сталого суспільства в Україні, тощо. Серія мультимедійних презентацій на лекціях дала можливість унаочнити та структурувати навчальний матеріал, Творча співпраці викладача зі студентами в організації й виконанні диференційованої самостійної роботи та жваві дискусії на практичних заняттях активізовували пізнавальну активність студентів, дали можливість виявити теми навчального курсу, що потребують поглибленого опрацювання. Підсумкові тести за модулями навчального курсу засвідчили достатній рівень засвоєння матеріалу.

Курс став органічною складовою фахової підготовки висококваліфікованого спеціаліста педагогічної освітньої галузі. Вивчення спецкурсу завершилося заліком. Вітаємо студентів 50-31-Б групи з успішним завершенням навчального курсу «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду».