1 КВІТНЯ – МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ СВЯТО «ДЕНЬ ПТАХІВ»

 

В рамках відзначення 110 річниці  укладання Міжнародної конвенції з охорони птахів 1 квітня 2016 року студентство Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за ініціативи викладачів кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін та студентства факультету природничої і фізико-математичної освіти провело свято «День птахів». Метою заходу була популяризація екологічних та природоохоронних знань, розвиток інтересу до життя птахів, інформування громадськості про значення птахів, природоохоронні заходи, що вживаються в нашій країні та країнах Європейського Союзу для охорони та збереження пернатого населення, привернення уваги студентства до проблеми збереження біологічного різноманіття.

Міжнародне екологічне свято «День птахів» проходить щорічно 1 квітня, адже саме в цей час повертаються із зимівлі більшість пташок України. Птахи, яких у нашій країні нараховується 424 види є невід’ємною частиною природи. До Червоної книги України занесені 87 видів птахів, що зустрічаються на території України.

Птахи відіграють значну роль в житті суспільства. Представники авіфауни мають значний санітарно-епідеміологічний вплив на здоров’я населення оскільки можуть переносити  небезпечних збудників хвороб, зокрема вірусів, тому, знання особливостей орнітонаселення, їхніх міграцій є необхідним та важливим у вивченні, прогнозуванні та попередженні захворювань населення. Також птахи мають вплив на різні галузі сільського господарства. В наші дні боротьба зі шкідниками лишається актуальним завданням сільського господарства. На даний момент на Глухівщині відомо близько 400 видів шкідників, які потребують спеціальних заходів боротьби. В таких умовах значення птахів зростає, оскільки використання птахів з цією метою є відносно дешевим та екологічно безпечним засобом боротьби. Важливу роль пернаті відіграють у естетичному оформленні місць відпочинку. Їх зовнішній вигляд та спів має позитивний вплив на настрій. А якісний відпочинок сприяє підвищенню працездатності та продуктивності праці, тому охорона та приваблення птахів є досить важливим завданням.

Отже, збереження видової різноманітності є основним принципом охорони навколишнього природного середовища. З огляду на велике природоохоронне, здоров’язберігаюче, рекреаційне значення орнітофауни збереження біологічного різноманіття орнітонаселення та популяризація цих знань є особливо актуальними.

Світовим співтовариством вживаються скоординовані дії спрямовані на захист та відновлення популяцій диких птахів. Міжнародними інструментами, спрямованими на посилення збереження птахів та поширення співпраці у цій сфері є Конвенція про біорізноманіття, Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин, Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення та інші. В рамках Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу здійснюються кроки щодо імплементації Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про захист диких птахів.

В ході проведення «Дня птахів» студенти 41-Б та 32-Б груп факультету природничої і фізико-математичної освіти ознайомили зацікавлених осіб із головними и положеннями імплементації Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради про захист диких птахів та рівнем її імплементації в природоохоронне законодавство України. Протягом дня було організовано огляд студентських стінгазет, які інформували про історію свята «День птахів», міжнародні та європейські нормативно-правові документи із збереження орнітонаселення. Проведено конкурс серед студентів та викладачів на краще знання біології та екології птахів. Цікавим було розгадування «пташиного» кросворду. Крім того, захід супроводжувався транслюванням співу птахів та тематичними піснями. Всі учасники заходу отримали бейджики із зображенням птахів.

Пам’ятаймо, що у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах). Збережімо птахів для наших нащадків!