ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ, ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОСВІТИ

 

Один з найкращих досвідів розв’язання екологічних проблем та забезпечення екологічної безпеки мають Європейські країни. На сьогодні екологічна політика Європейського Союзу сформувала чіткі підходи до вирішення проблем навколишнього середовища, а це, в свою чергу, сприяло становленню ЄС в якості впливового суб'єкта міжнародної екологічної політики. Україна є частиною Європи і має враховувати великий досвід Євросоюзу у забезпеченні екологічної безпеки.

В рамках проведення звітної науково-практичної конференції викладачів та аспірантів «Реалізація євроінтеграційної стратегії у наукових дослідженнях», що мала на меті обмін досвідом наукової та освітянської діяльності, підвищення рівня фахової підготовки науково-педагогічних кадрів, залучення молодих науковців до дослідницької діяльності та підведення підсумків наукової роботи професорсько-викладацького складу за 2015 рік, було ознайомлено учасників з досвідом Європейського Союзу у сфері охорони природи, екологічної безпеки та освіти.

На пленарному засіданні, що відбулось 17 лютого 2016 року заслухано доповідь Кореневої І.М., докторанта Глухівського НПУ ім. О.Довженка, на тему «Компетенція Європейського Союзу в галузі охорони навколишнього середовища як  інструмент здійснення екологічної політики». В ході доповіді були висвітлені питання сутності та історії розвитку компетентності Європейського Союзу у сфері охорони природи та екологічної безпеки, розкриті основні напрямки екологічної політики ЄС, проаналізовано рамкове законодавство ЄС з точки зору повноважень Європейського Союзу у сфері довкілля.

Проблематика досвіду Європейського Союзу  у сфері навколишнього середовища знайшла обговорення і 19 лютого 2016 року на секційних засіданнях звітної науково-практичної конференції викладачів та аспірантів «Реалізація євроінтеграційної стратегії у наукових дослідженнях». Міжнародна співпраця з європейськими державами в галузі охорони навколишнього середовища стала предметом обговорення на секції безпеки життєдіяльності фізичного виховання та здоров’я людини в доповіді кандидата технічних наук, доцента Мельник О.С. Проаналізовано принцип сталого розвитку як регулятор питань в усіх сферах суспільного життя Європейського Союзу на секції теорії і методики викладання природничих дисциплін в доповіді кандидата педагогічних наук, доцента Кореневої І.М. На секції дошкільної педагогічки і психології в доповідях кандидатів педагогічних наук, доцентів Загородньої Л.П. та Данильченко І.Г. були розкриті особливості екологічної освіти дітей дошкільного віку в країнах Європейського Союзу та розвиток екологічної політики України в контексті європейського досвіду.