НАУКОВИЙ СЕМІНАР В СУМСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

 

16.02.2016 в Сумському державному університеті було проведено науковий семінар на тему: «Особливості формування європейської природоохоронної політики: корисний досвід для України» в рамках виконання міжнародного грантового проекту Еразмус+, Модуль Жан Моне «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду»562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE».

У семінарі брали участь понад 80 слухачів: студенти, аспіранти та викладачі кафедри прикладної екології СумДУ. Науковий координатор грантового проекту– завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини, кандидат технічних наук, доцент Мельник Олена розповіла про міжнародний досвід європейських країн у галузі формування екобезпечної політики, природоохоронну законодавчу базу та екологічну освіту в країнах ЄС.

Заключна частина доповіді була присвячена питанням імплементації європейської екологічної політики в національну правову систему України.

Доповідь Олени Мельник викликала жваву дискусію серед присутніх учасників семінару. Основною темою для обговорень були проблеми, які сьогодні стоять на заваді впровадження інноваційної європейської складової в природоохоронне законодавство України. Учасники семінару дійшли висновку, що однією з вагомих проблем на шляху до зближення України з ЄС в природоохоронній сфері є брак висококваліфікованих фахівців з європейського екологічного права та відсутність рішучих кроків з боку нашого уряду.

Одним із шляхів подолання цих перешкод є екологізації освітніх програм, використання європейського досвіду на всіх рівнях підготовки (від дитячих садочків до інститутів підвищення кваліфікації). Окрім того, необхідно сформувати в активної української громадськості чітку екоцентричну позицію, яка зможе в реальному часі впливати на дії українського уряду.

Реалізація даного міжнародного проекту є одним із шляхів популяризації європейських норм та цінностей у галузі природоохоронної діяльності в українському суспільстві.

 

Лекція для екологів СумДУ в рамках модуля Жана Моне (переглянути на сайті СумДУ)