Cемінар «Європейський рух із захисту довкілля: перспективи для України»

17 травня 2018 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка на базі факультету дошкільної освіти в рамках грантової програми Еразмус+, напрям Жан Моне відбувся черговий, третій, регіональний науково-методичний семінар «Європейський рух із захисту довкілля: перспективи для України». В семінарі взяли участь викладачі факультетів дошкільної освіти, фізико-математичної і природничої освіти, працівники дошкільних закладів міста і району, викладачі і студенти Путивльського коледжу, студенти бакалаврату ГНПУ ім. О. Довженка, представник місцевої влади.

Тема семінару актуалізувалася реальним станом природного довкілля у світі й Україні зокрема, євроінтеграційними процесами та необхідністю впровадження досвіду Європейських країн щодо створення екологічної безпеки і реалізації ідей сталого розвитку. Усвідомлення взаємозалежності людини і природи знайшло своє відображення в ідеях сталого, екологічно збалансованого розвитку, що передбачає узгодження екологічних, економічних і соціальних чинників розвитку суспільства; збалансування людського споживання і можливостей природи до самовідновлення; врахування прав та інтересів нинішнього і майбутніх поколінь.

Метою семінару був обмін інформацією про важливі методично-організаційні та змістово-процесуальні аспекти екологічної безпеки в контексті сталого розвитку в країнах Європейського Союзу і можливості їх упровадження Україною.

 

У процесі семінару учасники заслухали доповіді з таких питань:

  1. Екологічна освіта в країнах ЄС.
  2. Проблема переробки побутових відходів в країнах ЄС.
  3. Перспективи використання альтернативних джерел енергії в країнах ЄС.
  4. Європейські організації із захисту довкілля.
  5. Природоохоронний досвід ЄС для України.
  6. Проблема захисту природного довкілля на Глухівщині.

         Особливий інтерес викликали виступи з тем: «Екологічна наука і освіта для сталого розвитку: точки перетину і перспективи взаємодії»  (Рудишин Сергій Дмитрович); «Цілі сталого розвитку як змістовий орієнтир освіти для сталого розвитку» (Коренева Інна Миколаївна); «Реалізація екологічних проектів у країнах Європейського Союзу» (Загородня Людмила Петрівна);  «Побутові відходи в Україні та ЄС: обсяги та стан поводження» (Данильченко Ірина Григорівна). З особливою цікавістю учасники семінару сприймали виступ Гриценко Людмили Яківни, вихователя-методиста дошкільного навчального закладу «Журавка» м. Глухів, з теми: «Екологічне виховання дошкільників з позиції нової освітньої парадигми».

Зацікавлення в учасників семінару викликали і виступи студентів, зокрема Шеремет Вікторії Вікторівни, студентки ВКЗСОР «Путивльський педагогічний коледж імені С.В. Руднєва», з теми: «Реалізація екологічної освіти та виховання через дослідницько-натуралістичну роботу  з охорони довкілля на Глухівщині»  та Василенко Ольги Олексіївни, студентки ГНПУ ім. О. Довженка, з теми:  «Аналіз упровадження альтернативних джерел енергії в сучасні будинки».

Підбиваючи підсумки семінару, його учасники у своїх виступах відмічали низку позитивних моментів у його роботі, а саме:

  • різноаспектність обговорюваної проблеми;
  • залучення до розгляду питань студентів коледжу й університету, працівників закладів дошкільної освіти, кандидатів наук, доктора наук і докторантів;
  • можливість використання почутої цікавої інформації у своїй практичній діяльності;
  • очевидність тісної співпраці науки і практики у вирішенні проблеми екологічної безпеки й освіти в Україні.

Окрім того, учасники семінару – працівники педагогічного коледжу і вихователі ЗДО, отримали в подарунок книгу «Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки», авторами якої є учасники проектної групи (Мельник О.С, Коренева І.М., Загородня Л.П., Данильченко І.Г.) і збірку екологічних казок для дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку «Марійчині сни» (автори: Коренева І. М., Міськова О. В., Єременко Н. С.).

Особливий подарунок від доктора педагогічних наук, професора Рудишина С.Д. отримала студентка Путивльського коледжу Шеремет В. В. – його книгу «Основи біогеохімії» (навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.)

Насамкінець Загородня Л.П. запропонувала проведення семінарів, присвячених проблемі екологічної освіти, безпеки, сталого розвитку на базі ГНПУ ім. Довженка зробити традиційними.