«Екологічна безпека: відповідь вітру»

 

Університет справедливо розглядається як потужний науково-методичний та науково-дослідницький центр, що активно впливає на розвиток регіону, а саме – півночі України. І мова не лише про освітнє середовище. Не існує таких тем (від релігії і до економіки та проблем сталого розвитку глобального рівня), які б не цікавили колектив та не набували дієвого імпульсу на шляху розв’язання складних варіативів в процесі пізнання та пошукової активності з метою розвитку громад.

В університеті з 2015 року реалізується проект «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» за програмою Жан Монне Модуль (Еразмус+). Важливою складовою екологічної безпеки глобального масштабу є поширення альтернативних джерел енергії. Помітне місце в світовому колі експертних установ в сфері поширення вітрової енергії посідає «Українська вітроенергетична асоціація». Асоціація здійснює заходи консалтингу (моделювання та проектування на рівні експертного дослідження) в сфері впровадженням відновлювальних екологічно чистих джерел енергії, сприяння створенню генеруючих потужностей з використанням енергії вітру, сонця, води, біомаси. Означений досвід є, без перебільшення, «світлою плямою» на тлі існуючих соціально-економічних проблем, бо спрямований в перспективу безпечного розвитку України та світу.

22 травня 2017 року на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбулась лекція-презентація Голови правління «Української вітроенергетичної асоціації» (УВЕА), віце-президента Всесвітньої вітроенергетичної Асоціації (WWEA) пана Андрія Конеченкова на тему: «Досвід ЄС та України в розвитку вітрової електроенергетики: кроки в майбутнє» в рамках позапланових публічних заходів проекту «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» за програмою Жан Монне Модуль 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE (Еразмус+).

Команда проекту створила умови для та всебічної підтримки ідеї навчально-просвітницького заходу, забезпечила вирішення технічних питань В заповненій аудиторії зібрались зацікавлені представники і представниці студентства, викладацького складу універистету, активні представники місцевої громади, преси, які змогли не лише прослухати змістовну аналітичну лекцію з презентацією про стан та перспективи розвитку вітроенергетики як частини енергетичної системи глобального рівня (ЄС і України зокрема), а й поставити питання, конструктивно дискутувати на тему, що є стрижневою в сенсі збереження екологічного балансу на планеті, досягнення високого рівня екологічної безпеки.

Аудиторію особливо цікавила специфіка так званого «зеленого тарифу» електроенергетиці, перспектива відкриття вітроенергетичних парків в Сумській області, досвід ЄС в цій галузі. В процесі лекції-презентації, діалогового обміну думками виникло усвідомлення того, що альтернативні джерела енергії поступово витісняють, а в майбутньому повністю замінять традиційні (вугільні ТЕЦ). Однак тенденція розвитку першої є зростаючою, тоді як інші – перебувають у сталому стані. А це, безумовно, орієнтує до висновків про визначення пріоритетності екологічної безпеки в енергетичному розвитку країни.

Колектив університету висловлює щиру вдячність пану Андрію Конеченкову за візит до Глухова з просвітницькою місією. Залишається сподіватись на те, що вже незабаром перші «паростки» вітрової енергетики з’являться на мапі Сумщини.

Детальніше http://uwea.com.ua/ua/news/entry/opyt-es-i-ukrainy-v-razvitii-vetrovoj-elektroenergetiki/

http://new.gnpu.edu.ua/uk/podii/673-123.html