Головна сторінка

Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка є одним з найстаріших педагогічних вищих навчальних закладів в Україні, що був заснований ще у 1874 році. За багаторічну історію існування він сконцентрував у собі найкращі вітчизняні освітянські традиції. Зважаючи на географічне розташування університету (північна частина України) педагогічний досвід переймався переважно з країн північно-східного партнерства: Росії та Білорусії. Сьогодні, у зв’язку зі зміною вектору спрямованості на західні партнерства та євроінтеграційними процесами в нашій державі, університет потребує більшого обсягу інформації про процеси та явища, що мають місце в державах європейської спільноти. У світлі зближення з країнами ЄС нагальною для науковців, викладачів та студентів Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка є потреба у вивченні європейського досвіду з подальшим упровадженням його елементів в освітній процес на всіх рівнях, включаючи дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи, професійно-технічні училища та ін.

Серед широкого кола питань, що досліджуються в нашому університеті, велика увага приділяється проблемам збереження навколишнього природного середовища. В усьому світі питання екологічної безпеки є одними з найгостріших.

Європейські країни мають один з найкращих досвідів розв’язання екологічних проблем. На сьогодні екологічна політика Європейського Союзу сформувала чіткі підходи до вирішення проблем навколишнього середовища, а це, в свою чергу, сприяло становленню ЄС в якості впливового суб'єкта міжнародної екологічної політики. Так, ЄС запровадив ряд європейських Програм дій у сфері навколишнього природнього середовища, окремі з яких передбачають координацію заходів у сфері навколишнього середовища не тільки держав-членів, і країн-кандидатів та інших європейських країн, а також міжнародних екологічних організацій. Україна є частиною Європи і має враховувати великий досвід Євросоюзу у забезпеченні екологічної безпеки. Про те, що Україна намагається вирішити питання екологічної безпеки, свідчать Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 880-р та низка угод між Урядом України та ЄС. Ця Концепція має бути реалізована не лише на рівні підприємств, організацій, уряду та міжурядових спільнот, але і на рівні зміни свідомості кожного громадянина. Особливого значення в цьому контексті набувають питання імплементації екологічної політики в громадянському суспільстві. В країнах ЄС формування екологічної свідомості, екологічної культури громадянина відбувається майже від самого народження людини і продовжується протягом усього життя.

У даному аспекті на перший план виходить проблема удосконалення національної системи освіти. Питання про зміст та реалізацію національних заходів екологічної безпеки знаходять висвітлення у навчальних програмах підготовки вихователів дошкільних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, викладачів професійно-технічних училищ та вищих навчальних закладів. Але освітніми програмами підготовки фахівців у галузі освіти в Україні не передбачено висвітлення досвіду Євросоюзу у забезпеченні екологічної безпеки.
З метою дослідження та ознайомлення широкого кола студентів, аспірантів, співробітників та інших зацікавлених осіб з досвідом природоохоронної діяльності в ЄС проектна команда у складі викладачів університету: Мельник О. С., Загородньої Л. П., Кореневої І. М., Данильченко І. Г. подала заявку на грантову програму ЄС «Жан Моне». Ціль напряму Жан Моне, що реалізується в рамках міжнародної грантової програми Еразмус+: активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти досконалості євроінтеграційних студій, залучати вищі навчальні заклади до дослідження євроінтеграційних процесів та поширення ідей Об'єднаної Європи.

Проект команди Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» став одним із 8 переможців серед українських ВНЗ та асоціацій. Проект передбачає фінансування в розмірі 26880 Євро, з яких 20160 Євро виділяє Європейський Союз. Реалізація проекту в Глухівському національному педагогічному університеті буде здійснена протягом 2015-2018 років та дозволить охопити за три роки більше 600 осіб з можливим наступним поширенням досвіду реалізації європейських студій серед школярів, вчителів, викладачів, державних службовців та інших зацікавлених прошарків населення.