Навчальний модуль за програмою Жана Моне – другий рік

 

1 жовтня 2016 року розпочато викладання спецкурсу «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду». Другий рік поспіль студенти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка отримують можливість набути знання з питань екологічної політики,екологічної освіти та міжнародної природоохоронної діяльності ЄС.

Реалізація спецкурсу дозволить:

- забезпечити студентів ґрунтовними системними знаннями про досвід Європейського Союзу з питань екологічної безпеки;

- підвищити інтерес до проблеми екологічної безпеки та шляхів її вирішення в Україні та країнах ЄС;

- розвити здібності проектувати екобезпечне культурно-освітнє середовище в дошкільних закладах, загальноосвітніх школах, спираючись на досвід європейських країн;

- заохотити студентів до самостійного пошуку інформації з питань реалізації екологічної політики в країнах ЄС та розповсюдження  її серед широкого загалу;

- виховати у майбутнього педагога спрямованість на постійне вдосконалення фахових компетенцій щодо використання досвіду країн ЄС в галузі екологічної безпеки;

- сформувати фахові уміння аналізу й оцінки європейського досвіду реалізації стратегії екологічної безпеки та його творчого впровадження у власну професійну діяльність.

- оволодіння низкою екологічних компетенцій, заснованих на європейському досвіді;

- формування активної громадянської позиції щодо питань екологічної безпеки заснованої на досвіді Європейського громадянського суспільства.

Долучитися до міжнародної грантової програми Еразмус+, напрямок Жан Моне та опанувати знання зі спецкурсу «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» виявили бажання понад 80 студентів денної форми навчання факультетів дошкільної та природничої і фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Термін викладання спецкурсу: з 1 жовтня по 20 грудня 2016 року.