Лекція в інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

 

У рамках виконання міжнародного грантового проекту Еразмус+, Модуль Жан Моне «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду»562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE» для вихователів дошкільних навчальних закладів м. Києва та Київської області в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка  23 травня  2016 року було прочитано лекцію «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду»  кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри дошкільної педагогічки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Данильченко І.Г.

Після лекції було проведено науково-практичний семінар «Упровадження європейського досвіду реалізації стратегії екологічної безпеки як пріоритетний напрям модернізації освіти України». Науковий керівник семінару:Щекатунова Г. Д., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. В обговоренні  основних аспектів означеної проблеми семінару взяли участь  викладачі кафедри методики та психології дошкільної і початкової освітиКиївського університету імені Бориса Грінченка:Щекатунова Г. Д.(кандидат педагогічних наук, доцент), Базиль Л. О.(кандидат педагогічних наук, доцент), Меленець Л. І.(кандидат педагогічних наук, старший викладач),Пазюк С. А. (викладач); викладачі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка:Загородня Л. П.(кандидат педагогічних наук, ,доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології), Данильченко І. Г.(кандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри дошкільної педагогіки і психології),  Коренева І. М.(кандидат педагогічних наук,доцент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін),Мельник О. С.(кандидат технічних наук,доцент кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини)та вихователі дошкільних навчальних закладів м. Києва та Київської області.