ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ОХОРОНИ ПРИРОДИ

 

З 14.03 по 02.04.2016 року к.п.н., доц. Л. П. Загородньою та к.п.н., ст. викл. І. Г. Данильченко в рамках виконання міжнародного грантового проекту Еразмус+, Модуль Жан Моне «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE»  було прочитано однойменний спецкурс студентам 30-21ДО і 30-42 ДО груп спеціальності «Дошкільна освіта» заочної форми навчання. Матеріали курсу викликали неабиякий інтерес у слухачів.

Вихователі-практики зацікавилися інформацією про типи європейських дошкільних закладів, що займаються екологічною освітою дітей, особливістю підготовки до екологічного виховання в дитячих садках і школах учителів і вихователів в країнах Європейського Союзу і в Україні. Під час практичних занять вихователі обмінювалися інформацією, дискутували про забезпечення екологічної безпеки в країнах Євросоюзу, її нормативну базу, екологічну політику й освіту, можливості використання досвіду країн Європи, в розрізі означеної проблеми, в Україні. Вивчення спецкурсу завершилося заліком.