I Міжнародна науково-практична конференція «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи»

 

4 - 6 жовтня 2017 р.  відбулася  I Міжнародна науково-практична конференція «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи».

 У конференції взяли участь 192 представники з 5 країн (Україна, Польща, Туреччина, США, Німеччина), які серед яких науковці і освітяни 4-х науково-дослідних установ та 29 вищих навчальних закладів України та зарубіжжя III-IV рівнів акредитації, закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Міжнародний статус конференції засвідчив актуальність обговорюваних проблем та потребу в обміні напрацьованим досвідом у сфері освіти і науки для сталого розвитку.

Така зустріч – унікальна можливість для фахівців зібратись разом і обговорити актуальні питання окресленої теми конференції, серед яких :

 • науковий і освітній супровід переходу до сталого (збалансованого) розвитку,
 • формування інклюзивної системи освіти для сталого розвитку в Україні,
 • використання інновацій у педагогічній діяльності та розвитку такої галузі як педагогічна валеологія;
 • збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, раціонального використання природних ресурсів України;
 • організації просвітницької природоохоронної діяльності установами природозаповідного фонду України;
 • впровадження програми «Освіта для сталого розвитку в дії» в роботу дошкільних навчальних закладів, тощо.

Учасники конференції зазначили, що

 1. Парадигма сталого розвитку сьогодні не має альтернативи і об’єднує природничі і гуманітарні предмети в єдину стратегію коеволюційного збалансованого розвитку системи «суспільство-біосфера», а саме : людству так господарювати на планеті, щоб задовольнити свої соціально-економічні потреби і дати можливість екосистемам відновлюватися, щоб забезпечити подальший розвиток цивілізації. Орієнтація на сталий розвиток потребує комплексної перебудови суспільного життя, включає в себе вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та відсутності расової й національної дискримінації, економічні, управлінські та суспільно-психологічні аспекти.
 2. Основними завданнями сталого розвитку є: відновлення і подальше збереження в потрібному обсязі на необхідній площі природних екосистем та їхньої здатності до самовідтворення; забезпечення при цьому випереджального розв’язання проблеми: економічного, соціального, демографічного і духовного розвитку; узгодження темпів економічного розвитку з господарською ємністю екосистем.
 3. Освіта для сталого розвитку з окремого напряму освітньої діяльності стає обов’язковою властивістю самої освіти, визначає її мету, є засобом досягнення інклюзивної, справедливої і якісної освіти впродовж життя. Про це свідчить новий «Закон про освіту» та Концепція нової української школи
 1. Україна знаходиться на початковому етапі переходу до сталого розвитку, на етапі розробки та планування комплексних заходів оздоровлення навколишнього середовища та екологічної конверсії виробництва. Процес просування України до сталого розвитку гальмується наявними соціальними диспропорціями, що розшаровують суспільство; відсутністю орієнтованої на цілі сталого розвитку єдиної національної політики у сфері освіти, культури та науки; споживацьким ставленням до природних ресурсів та збройними конфліктами.

          4.1.Вищі навчальні заклади України повинні не обговорювати, а виконувати новий закон «Про освіту», дотримуватись рекомендацій Концепції Нової Української Школи  щодо формування нового критично мислячого й екоцентрованого вчителя, який має фундаментальні знання, інтегральну, загальні та фахові  компетентност для реалізації стратегії сталого розвитку;

     4.2. У природничій і фізико-математичній освіті необхідно широко використовувати методологію фундаменталізації освіти, синергетики самоорганізації, коеволюції, інформаційних технологій, особистісно орієнтованого та компетентнісного навчання, активних методів навчання, оптимізації педагогічного спілкування;

З урахуванням актуальності, теоретичної і практичної цінності пропозицій, викладених у доповідях і виступах на пленарному і секційних засіданнях, учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи»

Ухвалили:

 1. здійснювати імплементацію ідей сталого розвитку у шкільну та вищу освіту засобами екологізації змісту всіх навчальних дисциплін та організації спеціальних тематичних програм;
 2. посилити зв’язки між дисциплінами природничо-наукового та суспільно-економічного циклів підготовки фахівців з вищою освітою;
 3. здійснювати розробку системи формування активної життєвої позиції школярів та студентів у сфері екологічної культури та етики;
 4. рекомендувати Міністерству освіти і науки України започаткувати конкурси методичних розробок вчителів та творчих робіт учнів з питань сталого розвитку, на наступній конференції нагородити переможців цього конкурсу.

 

Рішення конференції

Збірник матеріалів конференції

Програма конференції