Інноваційні технології формування екологічної компетентності майбутніх педагогів: європейський досвід

 

15 травня 2017 року в Глухівському національному педагогічному університеті на базі факультету дошкільної освіти в рамках грантової програми Еразмус+ , напрям Жан Моне відбувся регіональний науково-методичний семінар «Інноваційні технології формування екологічної компетентності майбутніх педагогів: європейський досвід». У роботі семінару взяли участь працівники дошкільних закладів міста Глухова, Сумської і Чернігівської областей, методист  міського відділу освіти, викладачі  Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Уманського державного педагогічного університету, студенти бакалаврату і всі небайдужі до проблеми екологічної безпеки й формування еколого-педагогічної культури в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.

Тема семінару актуалізується потребою українських і європейських дошкільних закладів в новій генерації вихователів, які володіють еколого-педагогічною культурою. Українська система дошкільної освіти  може збагатитися досвідом Європейського Союзу з формування еколого-педагогічної культури майбутніх вихователів на етапі фахової підготовки. Метою семінару був обмін інформацією про деякі аспекти фахової підготовки майбутніх вихователів у країнах ЄС та Україні.  У процесі семінару учасники обговорювали актуальні питання з таких напрямків:

  1. Екологічна безпека й освіта в контексті інноваційного та стійкого розвитку: європейський досвід.
  2. Інноваційні технології у формуванні екологічної компетентності майбутніх педагогів у європейських країнах.
  3. Використання інноваційних технологій у процесі підвищення кваліфікації педагогів у галузі екологічної освіти й безпеки в країнах ЄС.

Особливий інтерес викликали виступи з тем: «Зміст екологічної освіти студентської молоді й чинних педагогів у країнах ЄС» (Загородня Людмила Петрівна); «Сутність підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в європейських країнах до екологічного виховання дітей» (Данильченко Ірина Григорівна);). «Переробка відходів очима дітей. Досвід Європи для України» (Мельник  Олена Сергіївна); «Суспільно-історичні передумови формування освіти для сталого розвитку: синергетика загальноєвропейських та національних процесів» (Коренева Інна Миколаївна). З особливою цікавістю учасники семінару сприймали виступ Божко Світлани Василівни, завідувачки ДНЗ «Журавка» м. Глухова, з теми: «Формування в дітей стійких життєвих навичок в освітньо-виховному процесі днз «Журавка» (м. Глухів).

Логічним підсумком семінару слугував екологічний тренінг для вихователів дошкільних закладів "Еко+", який провела Самілик Валентина Іванівна, аспірант кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

В обговоренні  проблеми, порушеної основними доповідачами, активну участь взяли доктор  педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Рудишин Сергій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології Пономаренко Тетяна Олександрівна, методист міського відділу освіти Самощенко Віталія Олегівна, вихователі дошкільних закладів м. Глухова та Глухівського району. Так, професор Рудишин С.Д. у своєму виступі наголосив на важливості проблеми екологічної освіти як одного із аспектів сталого розвитку, на співвідношенні понять «антопоцентричний» і «біоекоцентричний » підходи до природного довкілля, необхідності збереження біорізноманіття, можливості коеволюції людства і природи. Пономаренко Т.О. погодилася з позицією Рудишина С.Д. і наголосила  на тому, ми, українці, повинні цінувати ті природні багатства, які маємо і зберегти їх цілісність для прийдешніх поколінь, а для цього необхідно готувати вихователя, який  у дошкільнят закладатиме основи екологічної культури, виховуватиме біоекоцентричний тип свідомості і формуватиме атиципаційні навички стосовно об’єктів природного довкілля, враховуючи європейський досвід. Цікава дискусія розгорнулася між вихователями-практиками стосовно  використання старих стереотипів  у екологічній освіті дошкільників «корисні і шкідливі об’єкти природи».

Підбиваючи підсумки семінару, його учасники наголошували на актуальності  обговорюваної у ході семінару проблеми, необхідності змін у фаховій підготовці вихователів,  зокрема введення в навчальні плани студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» спеціальних дисциплін екологічного змісту, збільшення кількості годин на дисципліни у процесі яких формується еколого-педагогічна культура вихователів ДНЗ. Особливу увагу слід звернути на практичний і науковий складники формування екологічної компетентності майбутніх вихователів. Проте учасники семінару чітко усвідомлюють, що вищезазначені зміни можливі в разі розробки відповідних галузевих стандартів для вищої освіти. Неоціненним у цьому процесі може стати досвід Європейського Союзу. 

 

Переглянути програму семінару