ВИСТАВКА СТУДЕНТСЬКИХ СТІНГАЗЕТ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНВЕРСІЇ»

 

Одним із принципів природоохоронного законодавства Європейського Союзу є принцип сталого розвитку, що закріплений в установчих договорах ЄС. А вивчення і популяризація всіх аспектів сталого розвитку є необхідною вимогою сучасності. Основою для забезпечення сталого розвитку вважають освіту. Саме освітяни мають забезпечити базу для трансформації суспільної свідомості на засади сталості, відповідальності, збалансованості.

Загальновідомо, що основними компонентами освіти для сталого розвитку є: освіта (навчання); підготовка і перепідготовка кадрів; вироблення навичок; формування системи цінностей і виховання; інформування і просвіта населення. На всіх етапах особлива увага має приділятися розумінню збалансованості, покращення якості життя, зниженню (зменшенню) еколого-економічних ризиків. З цією метою важливим є вивчення досвіду європейських країн щодо впровадження засад сталого розвитку є особливо актуальним. З метою популяризації знань про  сталий розвиток студентами 21-Б групи факультету природничої і фізико-математичної освіти під керівництвом доц. Кореневої І.М. в грудні 2016 року підготовлено виставку студентських стінгазет, що відображали головні положення та шляхи сталого розвитку.

Студентами презентовано таку тематику стіннівок:

  • цілі сталого розвитку,
  • історію та сутність сталого розвитку,
  • індикатори сталого розвитку,
  • шляхи та приклади екокультурної конверсії промисловості,
  • шляхи та приклади екокультурної конверсії сільського господарства,
  • роль людського капіталу у досягненні цілей сталого розвитку,
  • екологічні проблеми України

Таким чином, студентство факультету природничої і фізико-математичної освіти бере активну участь у виконанні завдань, що сформульовані у "Порядку денному на XXI століття", зокрема: забезпечення просвіти з питань розвитку та збереження навколишнього середовища для громадян усіх вікових категорій; включення концепції розвитку та збереження навколишнього середовища в усі навчальні програми з аналізом причин, які викликають головні глобальні загрози.