НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК НОВА ПАРАДИГМА ОСВІТИ»

 

Навчальний курс «Основи екологічної культури», що викладається на факультеті природничої і фізико-математичної освіти, передбачає ознайомлення з міжнародним досвідом природоохоронної діяльності та забезпечення екологічної безпеки та виконання студентами навчальних проектів.

16 грудня студентки 21-Б групи факультету природничої та фізико-математичної освіти (Ковтун М., Коломієць І., Кудлай А., Безугла С., Лаврова В., Хаванських К.) представили свій проект на тему «Освіта для сталого розвитку як нова парадигма освіти», керівник: доцент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Коренева Інна Миколаївна.

Проект передбачав кілька етапів, під час виконання яких студенти намагалися знайти відповідь на ключове (Чому освіта для сталого розвитку є актуальною на рівні міжнародної спільноти?), тематичні (Чи є в Україні концепція освіти для сталого розвитку і який стан впровадження Стратегії ЄЕК ООН «Освіта для сталого розвитку»?) та змістові питання.

В ході дослідження студентами було встановлено, що екологічна освіта є передумовою виникнення освіти для сталого розвитку та стала її базою. Також екологічна освіта пов’язана із випереджальною освітою, суть якої полягає в тому, щоб перебудувати зміст і методологію навчального процесу у всіх ланках системи освіти таким чином, щоб вона стала здатною до вчасної підготовки людей до нових умов існування. Тобто, екологічна освіта, освіта для сталого розвитку і випереджальна освіта взаємопов’язані і доповнюють одна одну для забезпечення сталого розвитку.

На одному з етапів студентами було проведено опитування студентів-біологів заочної форми навчання про сталий розвиток та освіту для сталого розвитку, метою якого було встановити рівень обізнаності студентів різних курсів про цю проблематику. В анкетуванні взяло участь 49 студентів – біологів 2-6 курсів.

Проаналізувавши відповіді, було зроблено висновок, що обізнаність студентів-біологів факультету природничої і фізико-математичної освіти про сталий розвиток є достатньою, проте спостерігаються деякі прогалини у сформованості готовності до природоохоронної діяльності та знаннях про шляхи зменшення індивідуального екологічного сліду.

Отже, в ході проведення проекту було розкрито ключове питання «Чому освіта для сталого розвитку є актуальною на рівні міжнародної спільноти?»: освіта для сталого розвитку є актуальною на рівні міжнародної спільноти тому, що освіта є навчальним, базовим елементом трансформації суспільства до сталого розвитку за рахунок забезпечення особистості можливістю втілити свої уявлення про суспільство у життя. Освіта є фундаментом сталого розвитку,  інструментом, спрямованим на вирішення  важливих питань сталого розвитку.

Всі очікувані результати студентів – досягнуто.